Refleksje – 2010

1. Reinkarnacja
2. Za tych co byli
3. Refleksje
4. Dziś zamykam drzwi
5. Oszukany
6. Miasta
7. Bunt
8. Lady
9. Samobójstwa
10. Parlamentarzyści
11. Mam dość
12. Nasz mały świat